Защо Реформация 22?

Защото е очевидно, че 22 години след началото на така наречения преход в България, група хора под знамето на идеологически празнословия и злоупотреба с власт, действайки като престъпна група обогатиха себе си и семействата си за сметка на всички останали граждани.
Маскирайки се, чрез медии, идеологии, мили думи, откровенни лъжи и писани от тях закони, те утвърдиха статуквото по такъв начин, че на практика е невъзможно свободното и пълноценно съществуване на гражданите.
Крайна цел е лумпенизиране на правонямащите, за да могат правоимащите да се превърнат  в каста на “богоизбраните”.

Свободните по сърце имат два варианта за изход - Емиграция или Реформация.

Първото е бягство и отказ от правата завещани от родителите им.

Второто е борба за лично достойнство и правото да живееш в родината си по честен и справедлив начин. Възможността да ползваш своите права на 100% и да носиш сам отговорност за собственото си развитие.