Правила

Коментирането е свободно и не изисква регистрация
Цензура върху ваш коментар ще бъде упражнена ако съдържа:
1 обидни обобщения
2 обидни квалификации без фактологическа обосновка
3 проповядване/критика на каквито и да било идеологии и производните им
4 проповядване/критика на партийни структури или лица
5 проповядване на омраза и завист
6 несвързани с тематиката на блога и статията за която се отнасят